Klubben for dagplejere i Århus, Odder og Samsø

"Klubben for dagplejere" er en klub for dagplejere i Århus, Odder og har i dag ca.300 medlemmer. Vi er en faggruppeklub under FOA i Århus.
 
Klubbens formål er:
  • At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler, fastsat af sektorbestyrelsen.
  • At medvirke til at alle er organiseret indenfor overenskomstområdet.
  • At styrke sammenholdet og virke for medlemmernes fælles interesser fagligt
  • At arbejde for gode arbejds- og miljøforhold for medlemmerne.
  • At påvirke udviklingen på arbejdspladsen fagligt og politisk.
  • At være idéskabende, kreative og positive.
  • At medvirke til at styrke FOA´s tillidsvalgte til matching af arbejdsgiverne.
Klubben for dagplejere i Århus og Odder | FOA Århus | Christian X's Vej 56-58 | 8260 Viby J | Tlf. 4697 3220
Lav din egen hjemmeside med mono.net